Jäsensivuille kirjautuminen

AIACE-Finlandin uudet nettisivut avattu 25.4.2022

Jäsensivujen uudisuksen valmistelu on kestänyt vuoden. Suurin osa uudistustyöstä on tehty jäsenten voimin, vaikka ulkoasun suunnittelussa ja toteutuksessa saimme apua Nettitiimi Oy:ta.

Sivujen nettiosoite on sama kuin nykyinen eli https://aiace-fi.eu tai www.aiace-fi.eu

Jäsensivuille pääsy edellyttää oman käyttäjätunnuksen käyttämistä. Käyttäjätunnus on jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoite - se, johon yhdistyksen tiedotteet lähetetään. Ensimmäisellä kerralla sinun on luotava salasana. Liitteestä löytyvät helpot ohjeet.

Kotisivujen sisältöä ja rakennetta on tässä vaiheessa uudistettu maltillisesti.  Uusi sivusto parantaa mm. tapahtumien järjestämistä (esim. kommentointi omalla nimellä ennen ja palaute tapahtumien jälkeen). Sivusto tulee olemaan interaktiivisempi.

Jäsensivujen merkittävin muutos on eläke-, sairausvakuutus- ja sosiaaliasioiden yhdistäminen ”Käsikirja” -painikkeen taakse. Sisältö perustuu omaan EU-eläkeläisen käsikirjaamme, joka päivitettiin vuoden 2022 alussa. Jäsensivuilla käsikirjaa päivitetään aina tarpeen mukaan.

Uusittu Jäsenfoorumi ohjaa käyttämään TEAMS After EC – keskustelualustaa, jonne on perustettu INFO FI – keskusteluryhmä suomalaisia EU-eläkeläisiä varten. 

Sivujen oikeassa yläkulmassa on haku-toiminto. Suojatuilla jäsensivuilla haku ei kuitenkaan toimi, koska jäsensivut on suljettu ulkopulisilta. Esimerkiksi käsikirjan aineistoa kannattaa hakea sisällysluettelon ja kunkin luvun alussa olevan alihakemiston avulla.

Jos sinulle tulee ohjeista huolimatta vaikeuksia, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@aiace-fi.eu

Voit lähettää osoitteeseen myös ehdotuksia ja palautetta.

Uudet nettivut on tehty Yhdistysavain -nimisen kotisivutyökalun avulla, jota käyttää yli 5000 yhdistystä ja seuraa. Työkalu tarjoaa modernit yhdistyksen kotisivut ja tukee yhdistyksen viestintää eri kanavia käyttäen. Yhdistyksen jäsenrekisteri toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jäsenrekisteristä tiedotetaan myöhemmin. 

Päivitetty 30.4.2022