Liity jäseneksi

Yhdistykseen voi liittyä henkilö, 

  • joka on siirtynyt eläkkeelle päätoimestaan Euroopan unionin jonkin toimielimen palveluksessa; tai
  • joka on toiminut päätoimisesti Euroopan unionin jonkin toimielimen palveluksessa, ja jonka jäsenyyttä hallitus pitää perusteltuna ottaen huomioon henkilön virkasuhteen keston ja päättymisen syyt sekä yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen voi liittyä myös tällaisen henkilön leski tai avopuoliso.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu yleensä kuukausittain, kesällä harvemmin. 

Ymmärrän, että jäsenyys AIACE-Finlandissa merkitsee myös jäsenyyttä kansainvälisessä AIACE International -yhdistyksessä. 

Vuoden 2023 jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • Liittymismaksu on 10 €.
  • Jäsenmaksu on 35 €/vuosi.

Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään vuosikokouksessa keväällä maalis-toukokuussa, jonka jälkeen lähetetään erillinen jäsenmaksulasku.

AIACE-Finlandin jäsenmaksu sisältää myös emoyhdistyksemme AIACE Internationalin jäsenmaksun.

Hakemus

Hae AIACE-Finlandin jäsenyyttä täyttämällä jäsenhakemuslomake netissä. Tässä on linkki.

Ohjeita

  • EU-virkamiehen leski täyttää merkitsee lisätietoja-kohtaan edesmenneen jäsenen nimen ja eläkenumeron.
  • Jos lomakkeen täyttäminen netissä ei onnistu, lähetä viesti osoitteeseen jasenasiat@aiace-fi.eu

Päivitetty 17.10.2023