Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot ovat tiedotus, jäsenten tukeminen terveys- ja eläkeasioissa, edunvalvonta, Eurooppa-aatteen edistäminen ja harrastustoiminta, mm. matkat, kulttuuritilaisuudet, golf-klubi ja oma bändi Rubato.

Tietoa toiminnasta

Tietoa toiminnasta saat näiltä kotisivuilta ja säännöllisistä sähköpostitse lähetettävistä jäsentiedotteista. 

AIACE International

Emojärjestöllämme AIACE Internationalilla on oma, kolmikielinen sivusto www.aiace-europa.eu. Kuulumalla AIACE-Finlandiin olet samalla myös AIACE Internationalin jäsen.

Jäseneksi

AIACE-Finlandin jäseneksi kannattaa liittyä, kun eläkkeelle siirtymisen ajakohta on varmistunut. 

Silloin saat heti itsellesi EU-eläkeläisen käsikirjan, jossa on luku Suomeen paluusta. Pääset myös mukaan jäsenpostituksiimme, jäsensivuillemme ja tilaisuuksiin. 

Yhdistys myös tukee ja neuvoo eläkkeelle siirtymisen kiemuroissa.

Ota yhteyttä sähköpostitse

Puheenjohtaja
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠pj@aiace-fi.eu 

Yleiset asiat
toimisto@aiace-fi.eu  

Jäsenyyttä koskevat asiat
jasenasiat@aiace-fi.eu 

Päivitetty 25.4.2022