AIACE Finlandin ja PMO:n seminaari vanhuuden hoivapalveluista Suomessa 23.4.

Tilaisuus pidetään 23.4. klo 14.00-16.15 Eurooppasalissa, ja siihen voi osallistua myös etänä.

Me suomalaiset eläkeläiset olemme vielä nuoria, mutta millaiset ovat vanhuuden hoivan mahdollisuudet Suomessa. Vanhustyön keskusliitto kertoo vanhuuden hoivapalveluista Suomessa ja englanniksi PMO, millaista tukea hoivaan voi saada JSIS:stä.  

Seminaari on tarkoitettu entisille EU-virkamiehille sekä heidän omaisilleen Suomessa. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä AIACE-Finlandin jäsenyyttä. 

Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 15.4.  tämän linkin kautta.

Kutsu AIACE Internationalin yleiskokoukseen 27.5.

Tilaisuuden mielenkiintoisimpia aiheita ovat puheenjohtaja Dominique Deshayesin katsaus toimintaan ja juhlapuhuja. 

Katso tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan etänä täällä.

AIACE-Finlandin uutisia

Tapahtumat
Jäsensivuille

Yhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistys ylläpitää Euroopan unionin toimielinten palveluksesta eläkkeelle jääneiden ja heidän perheenjäsentensä keskinäisiä yhteyksiä, edistää heidän aktiivista eläkkeellä oloaan, valvoo heidän etujaan ja tarvittaessa auttaa jäseniään asioinnissa EU-toimielimien ja Suomen viranomaisten kanssa.

Yhdistys pyrkii myös edistämään Euroopan unionin toiminnan tunnettuutta Suomessa, myös yhteistyössä muiden samojen tavoitteiden puolesta toimivien yhteisöjen kanssa.

AIACE-Finland on rekisteröity Suomessa tammikuussa 2009. Yhdistys toimii osana Euroopan unionin tasolla toimivaa AIACE International -yhdistystä, joka on rekisteröity Belgiassa.