Maria Blässar on komission Suomen edustuston uusi päällikkö

20.8.2022

Maria Blässar. Kuva: Komission lehdistötiedote 13.7.2022

Maria Blässar on nimitetty Suomen-edustuston päälliköksi 1.9 lukien. 

Hän on työskennellyt EU:n ja EFTA:n toimielimissä ja Suomen hallinnossa yli 25 vuotta, joista yli 10 vuotta komission edustustoissa Helsingissä ja Tukholmassa, viimeksi komission Ruotsin-edustuston lehdistö- ja mediatiimin päällikkönä. Hän on toiminut Helsingissä edustuston vt. päällikkönä, apulaispäällikkönä ja poliittisen raportoinnin tiimin päällikkönä.

Edustustot pitävät yhteyttä kansallisiin viranomaisiin, sidosryhmiin ja kansalaisiin ja kertovat EU:sta tiedotusvälineille ja yleisölle. Komission puheenjohtaja nimittää edustustojen päälliköt, jotka toimivat hänen poliittisina edustajinaan.

Katso lisää.