AIACE-FINLAND -YHDISTYKSEN HALLITUS

Hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtaja ja terveysasiat:         Tapani Piha (tapani(at)pihanet.net)

Varapuheenjohtaja, sairausvakuutusasiat (JSIS) ja Eläkeläisen käsikirja:   Aino Salomäki (salomaki.aino(at)gmail.com)

Jäsenet:
Tiina Lohikko (tiina.lohikko(at)icloud.com) - kulttuuritapahtumat, Eläkeläisen käsikirja
Antti Kuosmanen (anttikuosmanen(at)outlook.com) - jäsenasiat, matkat
Ulla Ropponen (uropponen(at)gmail.com) - sosiaaliasiat, kulttuuritapahtumat, Eläkeläisen käsikirja
Heikki Salmi (salmiheikki(at)hotmail.com) - sairausvakuutusasiat (JSIS), matkat
Kaija Vanonen (kvan(at)luukku.com) - EU-tietoisuuden ja EU-rekrytointien edistäminen

Varajäsenet:
Elisabeth Helander (elisabeth.helander(at)abo.fi) - AIACE International, VOX-lehti
Helena Rautala (helenarautala(at)yahoo.com) - EU-tietoisuuden ja EU-rekrytointien edistäminen

Sihteeri:
Rahastonhoitaja: Raija Anttila (raija.m.anttila(at)kolumbus.fi)


AIACE:n hallitoneuvoston (Conseil d'administration, CA) jäseninä toimivat Tapani Piha ja Aino Salomäki, varalla Heikki Salmi ja Ulla Ropponen.
AIACE Internationalin ja VOX-lehden asioita hoitaa Elisabeth Helander, jonka AIACE on valinnut työvaliokuntaansa (eli byroohon) sekä VOX-lehden toimitusneuvoston jäseneksi.
Teknisen ryhmän kokouksiin osallistuvat Ulla Ropponen tai Tapani Piha, mutta voidaan myös valita edustaja tapauskohtaisesti.